Homeopathie in de regio Friesland


Frans van Rooijen


Wijbrand de Geeststraat 36 8921 AM Leeuwarden

: 058 - 2669592: 058 - 2166889:

wijzigen gegevens

J Kromkamp


Rohelsterweg 2 9285 XB Buitenpost

: 0511 - 543418: 06 - 49801901:

wijzigen gegevens

NAAV


Zuidoostersingel 13 8861 GB Harlingen

: 06 - 53401378:

Beroepsvereniging van Artsen medische acupunctuur.
wijzigen gegevens

Arjen Pasma


De Kragge 47 8483 JV Scherpenzeel

: 0561 - 480950:

wijzigen gegevens

Astro P V Arts


Hegedyk 35 8405 GS Luxwoude

: 0513 - 528888:

wijzigen gegevens

Mw J A Stallinga Arts


Van Harinxmaweg 19 9246 TL Olterterp

: 0512 - 385085: 0512 - 385218:

wijzigen gegevens

Mw J J Bosma-Teeuw Arts


Binnenwei 1 8409 JE Hemrik

: 0516 - 471234:

wijzigen gegevens

W T Roukema Huisarts


De Swurden 8 8447 EA Heerenveen

: 0513 - 653248: 0513 - 610637:

wijzigen gegevens

A M van der Meer


Hunze 159 9204 BL Drachten

: 0512 - 512862

wijzigen gegevens

Anita Schuit


Burmanialan 32 9243 KK Bakkeveen

: 0516 - 542150

wijzigen gegevens

Diny Gosma


Altenastreek 66 9101 BA Dokkum

: 0519 - 296528

wijzigen gegevens

Hiltsje Jonkman


Altaplein 16 8635 MB Boazum

: 0515 - 520621: 0515 - 521724

wijzigen gegevens

Mw. S.W. Greijdanus


Waling Dijkstrastrjitte 17 9061 BL Gytsjerk

: 058 - 2561947

wijzigen gegevens

Praktijk Klassieke Homeopathie


Kleine Bredeplaats 16 8861 BV Harlingen

: 0517 - 434433

wijzigen gegevens

AMWANDI Klassieke Homeopathie


De Hagedoarn 16 9251 NP Burgum

: 0511 - 482184

wijzigen gegevens

Bakker & Gerritsma


Wimerts 131 9204 GV Drachten

: 0512 - 549227: 0512 - 549811

wijzigen gegevens

G Hijlkema


De Koai 1 9216 XN Oudega (Smallingerland)

: 0512 - 371310

wijzigen gegevens

G R Hommema


George Emersonstrjitte 22 9088 BE Wirdum

: 06 - 15518270

wijzigen gegevens

Guus Kruis Klassieke Homeopaat


Molenwal 17 8401 CD Gorredijk

: 0513 - 436670

wijzigen gegevens

Inge van Wijck


Dokkum

: 0511 - 421579

wijzigen gegevens

Inge van Wijck


Oostergoweg 10 8932 PG Leeuwarden

: 0511 - 421579

wijzigen gegevens

J Oord


Cammingastraat 2 8802 ZL Franeker

: 0517 - 391716

wijzigen gegevens

J Vlietstra


Vliet 112 8801 VS Franeker

: 0517 - 394227

wijzigen gegevens

Lückemeyer C. A. Praktijk Klassieke Homeopathie


Wergeasterdyk 41 9084 AV Goutum

: 058 - 2882179

wijzigen gegevens

Mevr W van Etten


Suderein 52a 9255 LC Tytsjerk

: 0511 - 430617

wijzigen gegevens

Praktijk Homeopathie A Sneevliet


Kreilen 3 9243 WC Bakkeveen

: 0516 - 541527

wijzigen gegevens

R J Zethoven Arts


Fok 70 8441 BR Heerenveen

: 0513 - 648838: 0513 - 648315

wijzigen gegevens

R L Vlieger


Mounebuorren 17 9132 EJ Engwierum

: 0511 - 408445: 0511 - 408871

wijzigen gegevens

Riet de Jong klassieke homeopathie


Wijnkanstraat 16 8601 EZ Sneek

: 0514 - 591565

wijzigen gegevens

Tytsje Zijlstra


Johan Winklerwei 120 8915 GE Leeuwarden

: 058 - 2158508

wijzigen gegevens

Vitaliteitswinkel


Molenweg 6 8431 HN Oosterwolde

: 0516 - 523999

wijzigen gegevens

Zienderogen Beter Venema J


Dotingastate 47 8926 ML Leeuwarden

: 058 - 2668191

wijzigen gegevens

Deel deze pagina via:

Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Google+ Deel deze pagina op Twitter

Bedrijven per regio: